fixed-widthfluid-width

Vakgebied Informatica
Studierichtingen
Boekhouden-informatica
Informaticabeheer
Handel
Sec.-talen
Hoger onderwijs
e.a.
Info-books geeft een reeks handboeken uit die zich specifiek richten op het vak informatica, zowel in het middelbaar als in het hoger onderwijs. 

  • Enerzijds is er een reeks die voornamelijk bestemd is voor de derde graad van het middelbaar onderwijs: Boekhouden-informatica, Informaticabeheer, Handel, Sec.-talen, e.a.
    Deze reeks is een vervolg op de reeks Inform@tica 3 en Inform@tica 4 die door de uitgeverij Pelckmans voor de tweede graad uitgegeven wordt. 

  • Anderzijds richt Info-books zich ook naar het hoger onderwijs. In heel wat universiteiten en hogescholen, vooral in het economisch hoger onderwijs, besteedt men alsmaar meer aandacht aan het praktisch gebruik van computers.
    Info-books speelt daarop in. Bepaalde boeken uit de vorige reeks werden herwerkt, andere zijn zonder meer bruikbaar en meer gespecialiseerde werken voor de richting Toegepaste Informatica werden toegevoegd. 

In verschillende hogescholen worden de boeken in de lerarenopleiding gebruikt. Daaruit groeide het idee om een handboek voor leerkrachten samen te stellen en te publiceren. 
Het handboek is vooral bedoeld voor leerkrachten die geen specifieke informaticavakken geven, maar die de computer willen gebruiken voor de eigen lesvoorbereidingen en als didactisch hulpmiddel in hun lessen. Het bevat de informatie die nodig is om inzicht te krijgen in de werking van een pc en om de belangrijkste algemene toepassingsprogramma's te kunnen gebruiken. Wie de inhoud verwerkt heeft zal met zelfvertrouwen de computer in zijn lessen kunnen inschakelen en is dus voldoende gewapend om de leerdoelen, vermeld in de leerlijn, te realiseren. 

Bij het samenstellen van een boek probeert Info-books systematisch van een probleemstelling te vertrekken. Pas daarna wordt het materiaal aangereikt om dat probleem op te lossen. Informatica is een middel om problemen op te lossen. Het is niet louter een opsomming van hardwarecomponenten en programmeringstechnieken.

Centraal in de publicaties staat het oplossen van praktische problemen. Word 2000 bijvoorbeeld, werd geschreven om studenten de middelen aan te reiken om op een professionele en efficiŽnte manier projecten en eindwerken te laten uitwerken; in FrontPage wordt de bespreking van een werk van Igor Stravinski uitgewerkt tot een website... 

Hier en daar staan tips waarin leerlingen raad krijgen of gewaarschuwd worden of waarin alternatieve oplossingen of trucs gegeven worden. 

Omdat het vak informatica in de derde graad een toegepast vak is zijn de opdrachten meestal in de tekst opgenomen. Het is de bedoeling dat leerlingen die opdrachten individueel oplossen en daar op geŽvalueerd worden. De leerkracht bepaalt in functie van het peil en het interessegebied van de leerlingen en de beschikbare tijd welke opgaven gemaakt worden. Ook worden op het einde van de meeste hoofdstukken nog opdrachten toegevoegd. Die hebben op het hele hoofdstuk betrekking of vervullen een integrerende functie. Af en toe werd een leestekst met discussievragen over een maatschappelijk probleem op informaticagebied opgenomen. 

Elk hoofdstuk wordt met een besluit en de opsomming van de belangrijkste doelstellingen afgerond. Het besluit bevat de korte inhoud van dat hoofdstuk, de belangrijkste doelstellingen staan vermeld onder 'Wat je moet kennen en kunnen:'. 

Bij Info-books hoort ook een cd-rom met alle werkbestanden en oplossingen.