fixed-widthfluid-width

Vakgebied Mechanica
Studierichtingen
Industriële wetenschappen
Elektromechanica
Mechanica
e.a.
Sinds 1 januari 2003 geeft Info-books ook een reeks handboeken uit die zich specifiek richt op het vak Theoretische Mechanica van het technisch secundair onderwijs. Eerder werd deze reeks door de uitgeverij Pelckmans uitgegeven, maar in samenspraak met deze uitgeverij neemt Info-books de gehele reeks over. Ook de naam van de reeks - Component - blijft behouden.

De volgende onderwerpen komen ruimschoots aan bod:

  • Vectoralgebra;
  • Kinematica;
  • Statica;
  • Dynamica.

Bij elke reeks handboeken hoort ook een oplossingenboek.

Elk leerstofonderdeel wordt geďllustreerd met een aantal uitgewerkte toepassingen. Deze verduidelijken de theoretische uiteenzettingen, de vectoriële aanpak alsook de gebruikte symboliek. Voor de verwerking van de leerstof zijn een groot aantal opdrachten voorzien.

Voor inlichtingen en opmerkingen kun je terecht bij de auteurs:

  • Dirk Declerck: 059 29 97 88
  • Alain Gheldof: 050 34 50 22

Indeling

 

 

Industriële
Wetenschappen

 

Elektromechanica

 

 

 

Tweede graad

1ste leerjaar

 

Component 3A
Component 3B
Component 3C

 

Component 3A
Component 3B
(*)

 

 

2de leerjaar

 

Component 4A
Component 4B 

 

Component 3B
Component 3C
Component 4A
Component 4B
Component 4C

 

 

 

 

 

Industriële
Wetenschappen

 

Elektromechanica

 

Mechanica

Derde graad

1ste leerjaar

 

Component 4C
Component 5A
Component 5B

 

Component 4A
Component 4B
Component 4C
Component 5A
Component 5B
Component 6
(**)

 

Component 4A
Component 4B
Component 4C
Component 5A
Component 5B
Component 6
(**)

2de leerjaar

 

Component 6

 

(***)

 

(***)

Indeling

(*)

De leerstofonderdelen ‘toegepaste mechanica’ uit dit leerplan (m.n. verspaning, meten – controle, materialen, overbrenging van cirkelbewegingen) zijn niet behandeld in Component.

(**)

Kinematica:
De leerstofonderdelen ‘samengestelde beweging’ en ‘ontbinden van bewegingen’ worden in Component 4A en 4B behandeld.

Statica:
De leerstofonderdelen ‘evenwichtsvraagstukken met wrijving’  en ‘wrijving’ (alleen voor de richting Mechanica) komen voor in Component 4B.
De leerstofonderdelen ‘evenwichtsvraagstukken met coplanaire en niet-coplanaire krachten’  en ‘samenstellen van krachten’ (alleen voor de richting Elektromechanica) komen voor in Component 4B en in Component 5A.

Dynamica:
De leerstofonderdelen ‘arbeid, vermogen, rendement, energie, enz.’ zijn behandeld in Component 4C, de leerstofonderdelen ‘traagheidskrachten, massatraagheidsmoment en arbeidsvergelijking’ in Component 6.

(***)

Het vak Theoretische Mechanica komt in dit leerjaar niet meer voor.